Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

HIFI КАСЕТНИ ДЕКОВЕ

Dublin Core

Име на ресурса

HIFI КАСЕТНИ ДЕКОВЕ

Тема

второ преработено издание

Описание

Целта на книгата е да запознае читателите с електронните схеми на съвременните висококачествени касетни декове. В нея са описани характерните особености и различните конструкции на този тип устройства и изискванията към тях. Подробно са разгледани схемите и конструктивните особености на основните и допълнителните функционални блокове. Особено внимание е отделено и на специфичните за касетните декове възли. Изложението е илюстрирано с конкретни принципни схеми, фотоси и графики.
Книгата ще бъде полезна на инженери, студенти и конструктори на касетни магнетофони, а също така на техници и радиолюбители.

Автор

Инж. БОРИСЛАВ Л. ОРОЗОВ

Издател

Държавно издателство "Техника" - София

Дата

1987

Формат

DJVU

Език

Български
Дата на добавяне
February 11, 2017
Тип документ
Справочна литература
Маркери
, , ,
Цитат
Инж. БОРИСЛАВ Л. ОРОЗОВ, “HIFI КАСЕТНИ ДЕКОВЕ,” Техническа Библиотека - Сандъците, достъпна от 22 март 2018 г., https://sandacite.com/biblio/items/show/127