Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

Преглед на документите (120 общо)

Страна А

1 – Търсач – B
2 – Реклама - B
3 – Sinti – C
4 – Хамураби – B
5 - Eddy lode – B
6 – Танкова битка – B
7 - Colour match – B
8 - Player-2 – B
9 - Wall –…

Маркери: , , ,

Начално ръководство за работа с Правец-82.pdf
Това ръководство е предназначено за тези, които искат да се научат да програмират и не само на предназначената за Правец-82 версия на BASIC.

Модул за въвеждане и извеждане на информация Правец-8М, паспорт.pdf
Модул за въвеждане и извеждане на информация за Правец-8М, тип АДТ.

Ръководство за работа с графичен редактор „Точкова графика“ за 16 битов компютър.pdf
Настоящето ръководство е предназначено за ползване от преподаватели, инженери, студенти и всички други, които се нуждаят от графично…

Autocad release 12. Кратък справочник, Крейг Шарп, С., Paraflow, 1994.pdf
Програмният продукт Autocad е най-разпространения графичен пакет. Той е удобен за създаване на графична техническа документация във всички…

Электронные и полупроводниковые приборы, А. В. Дыкин, М., Энергия, 1963.pdf
В книгата е изложен учебния материал от курса „Електронни и йонни прибори“ за техникумите по електроника.

Кратък справочник по интегрални схеми, Кирил Конов, С., Техника, 1981.pdf
В справочника са включени най-разпространените (към момента на издаване на справочника) TTL, CMOS и линейни интегрални схеми. За всяка…

Персонален компютър Правец-16, паспорт, ИТКР БАН, 1982 (2).pdf
Паспорт на персонален компютър Правец-16, разработен от ИТКР-БАН и произвеждан в Ботевград, България.

Персонален компютър Правец-16a, паспорт, ИТКР БАН, 1988.pdf
Този паспорт е разработен в ИТКР-БАН и софтуерна къща „Правец програма". В него е описано базовото изделие „Правец-16А“ (Супер-11, ЕС 1839),…

Плотер Микроника П 297-М1, Експлоатационна документация.pdf
Експлоатационна документация на графопостроител Микроника П 297-М1.

Документацията включва:

1. Инструкция за експлоатация;
2.…